21 kwietnia 2017
reasq1

REAS świętuje 20 lat działalności

Czytaj więcej
19 kwietnia 2017
de.001

19 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PZFD po Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej
13 kwietnia 2017
Zintegrowana odnowa miasta

Konferencja pt.: „Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny”, odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ 9 maja 2017 roku.

Czytaj więcej
12 kwietnia 2017
Konferencja Akustyka Budynku

25 kwietnia 2017 w Warszawie odbędzie się Konferencja „Akustyka Budynków”

Czytaj więcej
11 kwietnia 2017
zzaza

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej
07 kwietnia 2017
Frony.001

Walne Zgromadzenie Członków PZFD Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich zgromadziło przedstawicieli 74 członków PZFD.

Czytaj więcej
03 kwietnia 2017
politechnika łódzka

W artykule przedstawiono wpływ najbliższych zmian (od 1 stycznia 2017 r.) wymagań Warunków Technicznych dotyczących efektywność energetycznej budynków na wybrane aspekty projektowania budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej
30 marca 2017
Deweloper w obliczu Narodowego Banku Polskiego

Deweloperzy sprzedający nieruchomości nierezydentom – a mówiąc szerzej – dokonujący obrotu dewizowego z nierezydentami, podlegają obowiązkowi składania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego („NBP”).

Czytaj więcej
28 marca 2017
Koszty eksploatacyjne w zielonych biurowcach

Kierunki Rozwoju Zrównoważonego Budownictwa to konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego

Czytaj więcej
24 marca 2017
Opinia prawna

Opinia prawna w przedmiocie właściwości organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew Opinia prawna powstała w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków oznacza, że zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z tego terenu wydaje wojewódzki konserwator zabytków, czy też jego właściwość będzie uzasadniona dopiero wtedy, gdy konkretna nieruchomość zostanie […]

Czytaj więcej