Grupa Finansowa już 2 października w Warszawie!

24 września 2018
posiedzenie zarządu PZFD
Już 2 października w Warszawie – szkolenie Grupy Finansowej.

Temat: Interaktywne warsztaty z cen transferowych dla branży deweloperskiej.

W czasie spotkania w kompleksowy sposób omówimy kwestie związane z cenami transferowymi wraz z ich praktycznym odniesieniem do branży deweloperskiej. Bazą szkolenia będą obecnie obwiązujące przepisy, które funkcjonują od 1 stycznia 2017 r. Niemniej jednak ze względu na planowane zmiany w obszarze cen transferowych, które mają wejść w życie od 2019 r. – część spotkania poświęcimy również na analizę nowych rozwiązań proponowanych przez ustawodawcę. W czasie warsztatów wyjaśnimy jak w praktyce ustalić czy podmioty są ze sobą powiązane oraz czy dana transakcja przekracza próg dokumentacyjny i wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przeanalizujemy stosowane metody ustalania cen, jak również zasady sporządzania analiz danych porównawczych. Wyjaśnimy, jak w praktyce podchodzić do kwestii transakcji finansowych takich jak pożyczki, zabezpieczenia czy gwarancje, zawieranych z podmiotami powiązanymi. Przyjrzymy się także specyfice kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe w zakresie cen transferowych. Omówimy również najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

Prelegentem szkolenia będzie Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych,  jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Zapraszamy do zapisów pod adresem: biuro@pzfd.pl