Grupa Finansowa już 3 grudnia!

07 listopada 2018
posiedzenie zarządu PZFD (50)
3 grudnia odbędzie się szkolenie Grupy Finansowej.

Tematem szkolenia będą zmiany podatkowe planowane na 2019 rok.

Szkolenie poprowadzi mec. Agnieszka Binkowicz –  radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych,  jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

W czasie spotkania w kompleksowy sposób omówimy najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wraz z ich praktycznymi aspektami dla branży deweloperskiej. Charakter zmian i ich zasięg, który w głównej mierze dotyka wszystkich podatników jest rewolucyjny i ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większych wpływów podatkowych do budżetu. Na dzień dzisiejszy kształt planowanych zmian jest w dłużej mierze potwierdzony, stąd jest to doskonały moment, aby zapoznać się z nowymi zasadami i przygotować przedsiębiorstwo na ich wdrożenie. 

Szczegółowa agenda:
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 
  • rewolucyjne zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła 
  • podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków („exit tax”) 
  • nowe zasady opodatkowania firmowych samochodów 
  • wprowadzenie preferencyjnej stawki 5% 
  • możliwość jednorazowego rozliczenie straty do 5 mln złotych 
  • istotne zmiany w cenach transferowych 

  2. Ordynacja podatkowa 
  • obowiązek raportowania schematów podatkowych 
  • zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
  • ograniczenie możliwości składania korekt deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej  

  3. Podatek od towarów i usług 
  • opodatkowanie bonów i voucherów 
  • obligatoryjny split payment 
  • przyspieszony termin wprowadzenia kas rejestrujących online 
  • wykaz podatników VAT czynnych 
  • wymóg podawania NIP na paragonach, na podstawie których wystawiane są faktury 
  • skrócenie terminu ulgi na złe długi 

 2. Zapraszamy do zapisów pod adresem: biuro@pzfd.pl