Grupa Finansowa już 4 lipca!

27 czerwca 2018
150 członków
4 lipca w Warszawie odbędzie się szkolenie Grupy Finansowej.

W czasie spotkania, skupimy się na omówieniu podstawowych zagadnień związanych z mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment) wraz z ich praktycznym odniesieniem do branży deweloperskiej. Odpowiemy sobie na pytania o dobrowolność split paymentu (obecnie, ale i w przyszłości), jego wpływie na cash flow jak również zgłębimy praktyczne i techniczne mechanizmy funkcjonowania systemu z punktu widzenia podatników i banków.

W czasie szkolenia przyjrzymy się także zasadom funkcjonowania systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), którego głównym celem jest zapobieganie wyłudzeniom w VAT poprzez prowadzenie szczegółowych wykazów podatników.

Ponadto w z związku z opublikowaniem przez organy skarbowe „Kodeksu dobrych praktyk w VAT”, który zebrany został w opracowaniu pt. „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” omówimy jego praktyczne aspekty w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym w branży deweloperskiej.

Nasze spotkanie, jak zawsze, będzie doskonałą okazją do zadania pytań o funkcjonowanie nowych instytucji takich jak split payment ale również podzielenia się szerszymi doświadczeniami podatkowymi w branży deweloperskiej.

Prelegentem szkolenia będzie Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w podatku VAT oraz procedurze administracyjnej i karnej-skarbowej. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.