Relacja z Grupy Finansowej 3.12.2018

04 grudnia 2018
posiedzenie zarządu PZFD (63)
3 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie Grupy Finansowej, które zgromadziło ponad 85 osób.

Tematem szkolenia były zmiany podatkowe na 2019 roku. Szkolenie prowad mec. Agnieszka Binkowicz –  radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. W czasie spotkania w kompleksowy sposób omówiliśmy najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wraz z ich praktycznymi aspektami dla branży deweloperskiej. Charakter zmian i ich zasięg, który w głównej mierze dotyka wszystkich podatników jest rewolucyjny i ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większych wpływów podatkowych do budżetu. Na dzień dzisiejszy kształt planowanych zmian jest w dłużej mierze potwierdzony, stąd jest to doskonały moment, aby zapoznać się z nowymi zasadami i przygotować przedsiębiorstwo na ich wdrożenie.

Materiały ze szkolenia dostępne są w Strefie PZFD.