Grupa Prawna 15 lutego w Warszawie!

05 lutego 2018
posiedzenie zarządu PZFD (11)
Już 15 lutego w Warszawie odbędzie się Grupa Prawna!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostaną następujące tematy:

1. Użytkowanie wieczyste
W polskich miastach szerzy się niechlubna praktyka związana z umowami użytkowania wieczystego – wśród nich Warszawa, Kraków, a od niedawana także Wrocław. Umowy użytkowania wieczystego, sięgające co najmniej lat 70-tych ubiegłego wieku, nierzadko zawierają cel użytkowania sformułowany jako „przemysłowy”, „nieokreślony” bądź też „zgodny z przeznaczeniem”. Dzisiaj miasta próbują wykorzystać nieprecyzyjne przepisy aby ściągnąć z inwestorów dodatkowe opłaty.
Poruszymy także m.in. problemy dot. dzielenia gruntu na UW, zmiany stawki procentowej, żądań zwrotu nieruchomości i rozwiązania umów UW.

2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – omówienie problemów i praktycznych zagadnień 

3. Aktualizacja bieżących procesów legislacyjnych 

Ekspertem Grupy będzie dr Mirosław Gdesz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, delegowany do orzekania przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym, współautor komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami i autor wielu publikacji w tej dziedzinie.

Grupa Prawna
15.02.2018
11:00-15:00