Grupa Techniczno–Prawna 18 czerwca w Warszawie!

28 maja 2019
Grupa
18 czerwca zapraszamy na Grupę Techniczno–Prawną w Warszawie.

Temat szkolenia: 

  1. Wzorce umowne i niedozwolone klauzule w umowach – czyli co wolno, a czego nie wolno.

  2. Zgody wodnoprawne i decyzje środowiskowe – teoria i praktyka aktualnych rozwiązań prawnych.

Prelegentem pierwszej części spotkania będzie radca prawny Łukasz Wroński – były Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK. Radca prawny, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną konsumentów oraz praktyką regulacyjną Prezesa UOKIK ze szczególnym uwzględnieniem nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze e-commerce, sektorze usług telekomunikacyjnych oraz finansowych, w tym fintech.

Drugą część szkolenia poprowadzą radca prawny dr Piotr Otawski – wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska (wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody), nauczyciel akademicki, współtwórca dużego projektu kompleksowej reformy prawa, projektu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko.

Zapisy pod adresem: biuro@pzfd.pl