Grupa Prawna 19 października w Krakowie

19 października 2018
posiedzenie zarządu PZFD (45)
19 października w krakowskim Hotelu Unicus odbyło się szkolenie Grupy Prawnej PZFD.

Prelegentem spotkania był Michał Leszczyński – prawnik, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w latach 2017-2018 – przeprowadził ponad 40 uczestników przez zawiłości tzw. specustawy mieszkaniowej.

Przypatrując się potencjalnym wątpliwościom, ustawowym niedomówieniom i interpretacyjnym niejasnościom odnieśliśmy się do pierwszych praktycznych doświadczeń na podstawie regulacji  (z wykorzystaniem pierwszych wniosków i dotyczących ich rozstrzygnięć)  wysnuwając wnioski jak postępować z nią na przyszłość.

Prelegent: 
Michał Leszczyński – prawnik, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w latach 2017-2018, od 2012 r. zajmujący się tworzeniem regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego i polityki miejskiej, współautor m. in. ustawy o rewitalizacji, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz projektów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ustawy inwestycyjnej; ekspert w projektach doradczych z zakresu zagospodarowania przestrzennego; współautor komentarza do specustawy mieszkaniowej, który ukaże się w październiku