Grupa Prawna PZFD już jutro w Warszawie

15 maja 2017
grupa prawna.001
Kolejne spotkanie Grupy Prawnej PZFD już jutro w Warszawie
16 maja w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Prawnej PZFD. Tym razem, spotkanie zostanie poświęcone przede wszystkim projektowi Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Drugim z tematów będą nowe zasady wycinki drzew dla przedsiębiorców.

 Jednocześnie informujemy, że tematy dotyczące: nowelizacji Warunków Technicznych; zmian w przepisach dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestorów i generalnych wykonawców za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz sprzedaży mieszkań na gruntach zreprywatyzowanych zostaną poruszone podczas spotkania Grupy Prawnej PZFD w czerwcu.