Grupa Techniczna już 27 czerwca w Warszawie!

21 czerwca 2017
techn.001
Nie przegap najbliższego spotkania Grupy Technicznej
Zmiany zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to temat najbliższego spotkania Grupy Technicznej PZFD w Warszawie, które odbędzie się już 27 czerwca.

Najważniejsze zmiany omówi Dyrektor Generalny PZFD, mec. Konrad Płochocki.

Pracownicy firm zrzeszonych w PZFD mogą zgłaszać udział w spotkanie do dnia 26 czerwca na adres biuro@pzfd.pl