Grupa Techniczna już 28 września w Warszawie

20 września 2018
posiedzenie zarządu PZFD (44)
Serdecznie zapraszamy na szkolenie Grupy Technicznej PZFD, które odbędzie się 28 września 2018 r. w Warszawie.  

Poruszone zostaną na niej zagadnienia dotyczące: 
  • projektowania garaży podziemnych, w tym między innymi optymalizacja wymiarów, sposoby obniżenia kosztów budowy, czy wymogi dotyczące przepisów przeciwpożarowych, 
  • analizy rozwiązań technicznych w budownictwie mieszkaniowym prefabrykowanym na podstawie zrealizowanych budynków. 

  Zapisy pod adresem: biuro@pzfd.pl