Kongres Mieszkaniowy

Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, organizowana przez nas już od 5 lat. Początek wydarzeniu dał kongres Dni Dewelopera, zorganizowany w 2010 roku przez Oddział Wrocławski PZFD, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Zachodnią Izbą Gospodarczą. 

Celem przedsięwzięcia było zainicjowanie wielowątkowej debaty i wymiany zdań między ekspertami kształtującymi rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie służyło integracji środowisk związanych z sektorem deweloperskim, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych. Kongres Mieszkaniowy jest płaszczyzną liberalnego myślenia w kategoriach wolnorynkowych i wyznacza kierunki, w których powinien zmierzać rynek deweloperski. 

Do tej pory odbyły się cztery edycje Kongresu Mieszkaniowego. IV Kongres Mieszkaniowy odbył się 18 września 2018 roku we Wrocławiu. 
Image description
Image description

Grupy Tematyczne PZFD

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw PZFD są tzw. Grupy Tematyczne, czyli cykliczne spotkania dedykowane pracownikom firm członkowskich.  

Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistom z różnych działów, platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii, która jest wzbogacana autorytetem ekspertów z zewnątrz.

Każdorazowo w spotkaniach grup tematycznych mogą brać udział osoby pracujące w firmach będących członkami PZFD, które chcą poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną uczestnicząc w grupach prowadzonych przez cenionych znawców danej tamatyki. 

Obecnie działa 6 Grup Tematycznych:
  • Prawna
  • Marketingowa
  • Techniczna
  • Finansowa
  • Komercyjna
  • Menedżerska
Dowiedz się więcej na temat Grup Tematycznych:

GRUPY SZKOLENIOWE 

 

Działania legislacyjne

PZFD uczestniczy w procesach legislacyjnych dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń czy zarządzeń. Nasze działania opierają się na formułowaniu pisemnych stanowisk, organizowaniu grup roboczych współnie z przedstawicielami ministerstw i działaniach pomocniczych na etapie przygotowywania projektu, konsultacji społecznych i ministerialnym; w trakcie procedowania w Sejmie lub Senacie. Jako działania towarzyszące, służące wzmocnieniu naszych stanowisk organizujemy konferencje merytoryczne, przygotowujemy raporty, artykuły i komentarze, poruszamy tematy w mediach, zlecamy przygotowanie opinii prawnych i analiz. 
Image description
Image description

Kodeks Dobrych Praktyk

Jeszcze przed wejściem w życie tzw. ustawy deweloperskiej chroniącej interesy kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, wybiegaliśmy myślą naprzód i jako organizacja branżowa chcieliśmy wyznaczać dobre wzorce. W związku z tym  we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, który po dziś dzień obowiązuje naszych członków w relacjach na linii klient – deweloper.  

Podyplomowe studia deweloperskie

Podyplomowe studia deweloperskie organizowane we współpracy z najlepszą uczelną ekonomiczną w Polsce – Szkołą Główną Handlową, są wyjątkową okazją do zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z rynkiem nieruchomości.

U podstaw działalności naszego Związku leży założenie, że wiedza w połączeniu z doświadczeniem praktycznym, to czynniki decydujące o sukcesie. Misją Związku jest prowadzenie działalności edukacyjnej na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest inicjatywa podjęta we współpracy z SGH – najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, czyli Podyplomowe Studia Deweloperskie. Wyszliśmy z założenia, że przekazanie wiedzy merytorycznej i praktycznej wszystkim tym, którzy są zainteresowani działalnością na rynku mieszkaniowym, jest zadaniem, którego powinniśmy i chcemy się podjąć.

Dlatego już teraz zapraszamy do odwiedzenia strony i zaplanowania dalszego rozwoju swojej kariery w branży deweloperskiej. 
CZYTAJ WIĘCEJ   STRONA STUDIÓW
Image description
Image description

Rankingi PZFD

Wiemy, że działalność deweloperska jest nierozerwalnie związana ze współpracą z innymi podmiotami, które funkcjonują na rynku bądź go bezpośrednio kreują. Wiemy też, że poddawanie ocenie działa motywująco. W związku z tym, przy udziale naszych firm członkowskich lub korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, opracowujemy dwa rankingi branżowe.

Pierwszy z nich, Ranking Banków, pokazuje, gdzie deweloperzy mogą liczyć na najkorzystniejsze warunki finansowania. Drugie zestawienie, Ranking Miast, bada terminowość wydawania przez urzędy pozwoleń na budowę i warunków zabudowy. Dzięki temu możemy sprawdzić, w jakich miastach formalności poprzedzające rozpoczęcie inwestycji przebiegają najsprawniej. 

RANKING BANKÓW RANKING MIAST

 

Konkurs mieszkaniowy

Konkurs na Najlepszy Projekt M​ieszkaniowy to inicjatywa mająca na celu promowanie wysokich standardów w architekturze. Za​łożeniem​ konkursu jest ​docenienie​ pracy deweloperów i architektów, którzy wspólnie tworzą ​przyjazną mieszkańcom i środowisku ​tkankę miejską, nadając polskim metropoliom nowoczesnego charakteru. 
Z okazji 25-lecia działalności branży deweloperskiej ogłosiliśmy II edycję ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 

Wyniki poznaliśmy 10 grudnia 2015 roku na uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich.

LAUREACI KONKURSU 
Image description
Image description

Raporty, opracowania, analizy

PZFD regularnie wydaje opracowania i raporty, dotyczące aktualnej sytuacji na rynku deweloperskim.
Ostatnie przygotowane przez nas opracowania to m.in:
  • MANUAL RODO/GDPR dla firm na rynku deweloperskim
  • Potencjalne skutki wprowadzenia ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego dla gospodarki
  • ​​​Znaczenie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego sektora deweloperskiego
  • Rola otwartych rachunków powierniczych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Wszystkie wydania dostępne są w Strefie PZFD. 

Biblioteka PZFD

Biblioteka PZFD to zbiór najlepszych prac dyplomowych studentów Podyplomowych Studiów Deweloperskich, organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i Polski Związek Firm Deweloperskich. Zbiór wzbogacony jest o opracowania tematyczne, przygotowane przez PZFD i zewnętrznych ekspertów z branży oraz o wyniki badań i analizy z zarządzania projektami, architektury i budownictwa.
Image description
Image description

Vademecum Dewelopera

Vademecum Dewelopera to kwartalnik wydawany przez PZFD, w którym poruszamy bieżące problemy z branży deweloperskiej. Magazyn wciąż rozszerza swój zakres tematyczny. Członkowie PZFD mogą w nim znaleźć już nie tylko ekspertyzy dotyczące zmian w prawie i problemów technicznych. Naszym Czytelnikom oferujemy szeroki wybór artykułów, poruszających tematy zarówno z branży deweloperskiej, jak i z dziedziny budownictwa, architektury, architektury wnętrz czy zarządzania w biznesie.