Kongres Mieszkaniowy

Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, organizowana przez nas już od 5 lat. Początek wydarzeniu dał kongres Dni Dewelopera, zorganizowany w 2010 roku przez Oddział Wrocławski PZFD, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Zachodnią Izbą Gospodarczą. 

Celem przedsięwzięcia było zainicjowanie wielowątkowej debaty i wymiany zdań między ekspertami kształtującymi rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie służyło integracji środowisk związanych z sektorem deweloperskim, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych. Kongres Mieszkaniowy jest płaszczyzną liberalnego myślenia w kategoriach wolnorynkowych i wyznacza kierunki, w których powinien zmierzać rynek deweloperski. 

Współorganizowany ze Szkołą Główną Handlową Kongres Mieszkaniowy 2016 odbył się 6 października we Wrocławiu.

Tegoroczny IV Kongres Mieszkaniowy odbędzie się w 18 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
ZOBACZ WIĘCEJ  
Image description

Grupy Tematyczne PZFD

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw PZFD są tzw. Grupy Tematyczne, czyli cykliczne spotkania dedykowane pracownikom firm członkowskich.  

Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistom z różnych działów, platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii, która jest wzbogacana autorytetem ekspertów z zewnątrz.

Każdorazowo w spotkaniach grup tematycznych mogą brać udział osoby pracujące w firmach będących członkami PZFD, które chcą poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną uczestnicząc w grupach prowadzonych przez cenionych znawców danej tamatyki. 

Obecnie działają 4 grupy:
  • Prawna
  • Marketingowa
  • Techniczna
  • Finansowa
Materiały ze spotkań są dostępne wyłącznie dla członków PZFD i można je znaleźć w zakładce:

STREFA CZŁONKOWSKA 
 
Image description
Image description

Kodeks Dobrych Praktyk

Jeszcze przed wejściem w życie tzw. ustawy deweloperskiej chroniącej interesy kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, wybiegaliśmy myślą naprzód i jako organizacja branżowa chcieliśmy wyznaczać dobre wzorce. W związku z tym  we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, który po dziś dzień obowiązuje naszych członków w relacjach na linii klient – deweloper.  

Podyplomowe studia deweloperskie

Podyplomowe studia deweloperskie organizowane we współpracy z najlepszą uczelną ekonomiczną w Polsce – Szkołą Główną Handlową, są wyjątkową okazją do zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z rynkiem nieruchomości.

U podstaw działalności naszego Związku leży założenie, że wiedza w połączeniu z doświadczeniem praktycznym, to czynniki decydujące o sukcesie. Misją Związku jest prowadzenie działalności edukacyjnej na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest inicjatywa podjęta we współpracy z SGH – najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, czyli Podyplomowe Studia Deweloperskie. Wyszliśmy z założenia, że przekazanie wiedzy merytorycznej i praktycznej wszystkim tym, którzy są zainteresowani działalnością na rynku mieszkaniowym, jest zadaniem, którego powinniśmy i chcemy się podjąć.

Dlatego już teraz zapraszamy do odwiedzenia strony i zaplanowania dalszego rozwoju swojej kariery w branży deweloperskiej. 
CZYTAJ WIĘCEJ   STRONA STUDIÓW
Image description

Rankingi PZFD

Wiemy, że działalność deweloperska jest nierozerwalnie związana ze współpracą z innymi podmiotami, które funkcjonują na rynku bądź go bezpośrednio kreują. Wiemy też, że poddawanie ocenie działa motywująco. W związku z tym, przy udziale naszych firm członkowskich lub korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, opracowujemy dwa rankingi branżowe.

Pierwszy z nich, Ranking Banków, pokazuje, gdzie deweloperzy mogą liczyć na najkorzystniejsze warunki finansowania. Drugie zestawienie, Ranking Miast, bada terminowość wydawania przez urzędy pozwoleń na budowę i warunków zabudowy. Dzięki temu możemy sprawdzić, w jakich miastach formalności poprzedzające rozpoczęcie inwestycji przebiegają najsprawniej. 

RANKING BANKÓW RANKING MIAST

 

Image description

Konkurs mieszkaniowy

Konkurs na Najlepszy Projekt M​ieszkaniowy to inicjatywa mająca na celu promowanie wysokich standardów w architekturze. Za​łożeniem​ konkursu jest ​docenienie​ pracy deweloperów i architektów, którzy wspólnie tworzą ​przyjazną mieszkańcom i środowisku ​tkankę miejską, nadając polskim metropoliom nowoczesnego charakteru. 
Z okazji 25-lecia działalności branży deweloperskiej ogłosiliśmy II edycję ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 

Wyniki poznaliśmy 10 grudnia 2015 roku na uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Dowiedz się więcej Laureaci Konkursu 2012-2015
Image description