Grupy Tematyczne

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw PZFD są tzw. grupy tematyczne, czyli cykliczne spotkania i szkolenia dedykowane pracownikom firm członkowskich.  

Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistom z różnych dziedzin platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii, która jest wzbogacana autorytetem eksperta z zewnątrz.

Każdorazowo w spotkaniach grup tematycznych mogą brać udział osoby pracujące w firmach będących członkiem PZFD, które chcą poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną uczestnicząc w warsztatach i wykładach prowadzonych przez cenionych znawców danej tamatyki. 

Obecnie działają 4 grupy:
  • Prawna
  • Marketingowa
  • Techniczna
  • Finansowa
Materiały ze spotkań są dostępne wyłącznie dla członków PZFD i można je znaleźć w zakładce STREFA CZŁONKOWSKA