Podyplomowe studia deweloperskie

Studia, realizowane w systemie dwusemestralnym, dedykujemy nie tylko dzisiejszym absolwentom uczelni wyższych, ale również kadrze zarządzającej i obecnym pracownikom firm deweloperskich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.

W szerokim wachlarzu oferty edukacyjnej znajdują się zajęcia związane z aspektami prawnymi, ogólną wiedzą menadżerską oraz specjalistyczną z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji mieszkaniowych. Pierwszy semestr, poświęcony zagadnieniom teoretycznym, ma na celu poszerzenie wiedzy naukowej niezbędnej do prawidłowego wypełniania obowiązków. Drugi semestr składa się w głównej mierze z warsztatów, których zadaniem jest przekucie zdobytej wiedzy merytorycznej na praktyczne aspekty działalności deweloperskiej. Taka konstrukcja toku studiów sprawia, że absolwent, kończąc swoją edukację, jest szeroko wykwalifikowanym specjalistą.

Aby zapisać się na studia należy zarejestrować się na stronie SGH: https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSMDD
Image description