IV Kongres Mieszkaniowy pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

04 lipca 2018
grafika-na-stronie_Kongres
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju objęło patronat honorowy nad IV Kongresem Mieszkaniowym.

Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta, wielosektorowa debata podmiotów kształtujących rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie integruje środowiska związane z sektorem nieruchomości mieszkaniowych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych.

Tegoroczny Kongres Mieszkaniowy będzie okazją do dyskusji na temat przyszłości branży deweloperskiej i próbą wyznaczenia kierunku jej rozwoju. W kompleksie Narodowego Forum Muzyki, który tego dnia zgromadzi ponad 1000 uczestników rynku deweloperskiego, spotkają się analitycy, przedstawiciele rządu i samorządów, bankierzy, finansiści, dziennikarze, reprezentanci otoczenia biznesu oraz sektora publicznego. Podczas Kongresu zostanie także rozstrzygnięta VIII edycja Rankingu Miast, który obrazuje szybkość procedowania decyzji związanych z budownictwem mieszkaniowym w największych miastach Polski.