Już 10 września – szkolenie Grupy Prawnej!

16 sierpnia 2018
posiedzenie zarządu PZFD (33)
10 września serdecznie zapraszamy do Trójmiasta na szczegółowe szkolenie nt. specustawy mieszkaniowej.

Obejmie ono m.in. następujące zagadnienia: 

  1. Charakter i ramy przepisów mających przyspieszyć realizację mieszkań oraz ich stosunek do obowiązujących zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. 
  2. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. 
  3. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących. 
  4. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 
  5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 
  6. Zasady przygotowywania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 
  7. Znaczenie konsultacji publicznych. 
  8. Rola miejskich studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Szkolenie specjalnie dla Państwa poprowadzi: 
Michał Leszczyński – prawnik, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w latach 2017-2018, od 2012 r. zajmuje się tworzeniem regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego i polityki miejskiej, współautor m. in. ustawy o rewitalizacji, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz projektów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ustawy inwestycyjnej;, ekspert w projektach doradczych z zakresu zagospodarowania przestrzennego; w październiku ukaże się komentarz do specustawy mieszkaniowej, którego jest współautorem. 

Zapraszamy do zapisów pod adresem: biuro@pzfd.pl