Konferencja „Fasady” już 24 maja w Warszawie

18 maja 2017
zost.001
Konferencja „Fasady” już 24 maja w Warszawie
24 maja 2017 roku w Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się konferencja budowlana Fasady. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Eksperci i praktycy będą mówić  m.in. o błędach wykonawczych fasad i metodach ich wyceny, o wpływie fasad na efektywność energetyczną oraz komfort użytkowników budynków, czy o integracji paneli fotowoltaicznych z bryłą budynku w technologii fasad wentylowanych.

Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie z następujących obszarów tematycznych:
 • Jak pogodzić technologię z koncepcją architektoniczną i obowiązującymi przepisami
 • Błędy wykonawcze fasad i metody ich oceny
 • Fasady wentylowane – problemy dotyczące wykonania i odbioru
 • Wpływ fasad na efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania budynków
 • Fasada bioklimatyczna – szanse i wyzwania.
 • Integracja paneli fotowoltaicznych z bryłą budynku w technologii fasad wentylowanych
 • Systemy okienno-drzwiowe i fasadowe w nowoczesnym budownictwie
 • Fasady przeszklone – nowe rozwiązania projektowe
 • Projektowanie parametryczne i generatywne fasad
 • Skóra, która żyje – przegląd innowacyjnych rozwiązań fasadowych ze świata
W roli ekspertów wystąpią m.in.:
 • mgr inż. Marzena Jakimowicz, Instytut Techniki Budowlanej
 • dr hab. inż. Dariusz Heim, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska