Konkurs na film promujący 15 lat działalności PZFD

05 czerwca 2017
bez nazwy 6.001
Cel: Stworzenie filmu promocyjnego z okazji 15-lecia Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Przeznaczenie: Z okazji uroczystego jubileuszu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, chcielibyśmy stworzyć film, który opowiadałby o historii Związku, uwzględniając najważniejsze wydarzenia, etapy w jego rozwoju oraz ogólne spojrzenie na rynek deweloperski w Polsce. W filmie powinny się znaleźć także wypowiedzi przedstawicieli Związku i ekspertów zewnętrznych na temat historii i funkcjonowania organizacji oraz ogólne informacje o PZFD i jego działalności. W założeniu film będzie wyświetlany podczas uroczystości 15-lecia PZFD, jednak chcielibyśmy, by w dłuższej perspektywie, był on wizytówką Związku oraz materiałem, który moglibyśmy pokazywać podczas wielu wydarzeń i uroczystości w przyszłości. Chcemy, by film funkcjonował jako materiał promocyjny na naszej stronie internetowej i w innych kanałach komunikacji.

Zadania agencji:
 • Stworzenie koncepcji filmu promocyjnego
 • Stworzenie scenariusza filmu promocyjnego
 • Wyszczególnienie, jakie informacje i dane będą potrzebne z naszej strony do realizacji filmu
 • Realizacja materiału
  • Wywiady z członkami PZFD: Prezes PZFD – Grzegorz Kiełpsz, Przewodnicząca Zarządu PZFD – Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Honorowy – Jarosław Szanajca, Prezes Honorowy – Zbigniew Okoński
  • Wywiady z ekspertami zewnętrznymi (max 2 osoby)
  • Próba zdobycia historycznych, medialnych materiałów dotyczących historii PZFD
  • Produkcja
 • Montaż
 • Poprawki


Format pliku: MPEG4, WMV lub inny uniwersalny format

Długość filmu promocyjnego: do 15 minut

Dodatkowe informacje: Prawa do filmu na wyłączność PZFD

Planowany czas i miejsce eventu: 14.12.2017 roku, Warszawa

Grupa docelowa: odbiorcami filmu podczas eventu będą prezesi, dyrektorzy, pracownicy firm deweloperskich, sponsorzy, przedstawiciele administracji, dziennikarze, partnerzy PZFD

Co chcemy osiągnąć: zwiększenie rozpoznawalności, poznanie historii organizacji, zaprezentowanie aktywności na przestrzeni 15 lat działalności

Najważniejsza informacja jaką chcemy zakomunikować: siła i merytoryka związku Deadline (ostateczna wersja filmu po poprawkach): 15.11.2017 roku

Dodatkowe informacje nt. Polskiego Związku Firm Deweloperskich:Jesteśmy nowoczesną organizacją branżową dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Od 15 lat działamy w trosce i imieniu inwestorów, którzy swoją pracą przyczyniają się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kolejnych pokoleń.Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań poprzez działalność na rzecz poprawy funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce. 

Zgłaszanie ofert: do 20.06.2017 roku na adres: 15lecie@pzfd.pl w tytule wpisując „Film promocyjny”.