Manual RODO/GDPR dla firm na rynku deweloperskim dostępny w Strefie PZFD

09 lipca 2018
150 członków (1)
W Strefie PZFD udostępnione zostało opracowanie „MANUAL RODO/GDPR dla firm na rynku deweloperskim”.

Materiał opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, RODO z 27 kwietnia 2016 roku oraz UODO z 10 maja 2018 roku z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz przepisów branżowych, tzw. lex specialis (przepisy branżowe).

Opracowanie składa się z dwóch obszarów:
a) części merytorycznej – wstęp, wskazanie najważniejszych aspektów/obszarów związanych z implementacją RODO oraz UODO w procesach biznesowych w firmach deweloperskich,
b) części praktycznej – czyli praktycznych wskazówek, wytycznych, przykładów do zastosowania we wdrożeniu wymogów w obszarze ochrony danych osobowych w organizacji w firmach deweloperskich.

  Znajdź „MANUAL RODO/GDPR dla firm na rynku deweloperskim” w zakładce Opracowania w Strefie PZFD