Mieszkanie Plus priorytetem Rady Mieszkalnictwa

31 stycznia 2018
posiedzenie zarządu PZFD (10)
30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Mieszkalnictwa.

Przewodniczący Rady Mieszkalnictwa, premier Mateusz Morawiecki za jeden z głównych priorytetów Rady uznał realizację programu Mieszkanie Plus: Oczekuję, że poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek, możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie Plus.

Premier wskazał również na bariery rozwojowe, które mogą spowolnić realizację programu – Nasz cel jest jasny: zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Aby go osiągnąć, musimy ograniczyć skomplikowane procedury, które hamują podaż gruntów pod budowę mieszkań, i skierować na rynek dodatkowy kapitał. Istotnym wyzwaniem jest również niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii na rynku mieszkaniowym oraz możliwy brak wystarczającej liczby pracowników budowlanych przy istotnie zwiększonej produkcji mieszkań.

Dyrektor Generalny PZFD Konrad Płochocki wyraził nadzieję na pomyślną współpracę z Radą Mieszkalnictwa: Wierzymy, że Rada Mieszkalnictwa będzie blisko współpracowała z branżą deweloperską, która odpowiada dzisiaj za 95 proc. produkcji mieszkaniowej, a w samym 2017 roku dostarczyła ponad 100 tysięcy nowych mieszkań dla Polaków.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/mieszkanie-plus-priorytetem-rzadu-powstala-rada-mieszkalnictwa-przy-prezesie.html