Nadchodzi odwieszenie terminów administracyjnych!

19 maja 2020
Zarząd-3
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z jej postanowieniami, uchyla się art. 15zzs i 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a terminy: 
– których bieg nie rozpoczął się (od dnia 14 marca) – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 
– których bieg uległ zawieszeniu (od dnia 14 marca) – będą biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa wchodzi natomiast w życie dzień po ogłoszeniu, to jest 16 maja.

Oznacza to, że powyższe terminy rozpoczną swój bieg (lub zostaną odwieszone) z dniem 24 maja br. 

USTAWA