Nowe warunki techniczne dla budynków od 1 stycznia 2018 roku

06 grudnia 2017
posiedzenie zarządu PZFD (1)
Minister Andrzej Adamczyk podpisał Rozporządzenie zmieniające aktualne Warunki Techniczne.

  Członkom PZFD udostępniliśmy: 
  • Aktualną treść Rozporządzenia 
  • Załączniki do Rozporządzenia 
  • Przepisy przejściowe dla Rozporządzenia 
  • Tabelaryczne zestawienie zmian