KB02082019 (77 of 92)

07 sierpnia 2019

Pomnik gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego