Pierwsze posiedzenie Zarządu PZFD po Walnym Zgromadzeniu

19 kwietnia 2017
de.001
19 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PZFD po Walnym Zgromadzeniu.Głównymi tematami pierwszego posiedzenia były kwestie organizacyjne i podział obowiązków między członków Zarządu, podsumowanie organizacji Walnego Zgromadzenia oraz omówienie bieżących działań Związku.

Zarząd PZFD podjął decyzję o objęciu patronatem oraz dofinansowaniu organizacji konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Celem konferencji jest wymiana poglądów i uwag najwybitniejszych przedstawicieli praktyków oraz teoretyków w Polsce w zakresie obrotu nieruchomości na rynku deweloperskim w kontekście pięcioletniego obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia w Olsztynie.

 IMG_5500 2