Podsumowanie szkoleń Grup Tematycznych w 2018 roku

17 stycznia 2019
posiedzenie zarządu PZFD (65)

W 2018 roku zorganizowaliśmy 29 szkoleń, w których udział wzięły 1662 osoby.

Najwięcej szkoleń dotyczyło tematyki prawnej. W 2018 roku odbyło się 10 Grup Prawnych, w których udział wzięło 688 osób. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia takie jak:

 1. RODO (2 szkolenia); 
 2. Prawo wodne; 
 3. Projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej; 
 4. Specustawa mieszkaniowa (3 szkolenia); 
 5. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (3 szkolenia). 

6 szkoleń Grupy Marketingowej zgromadziło 391 uczestników. Szkolenia podejmowały następującą tematykę: 

 1. Tworzenie Person, Mapy podróży klienta; 
 2. Ochrona danych osobowych podczas działań marketingowych w świetle RODO; 
 3. Techniki sprzedaży; 
 4. Obsługa klienta w social media; 
 5. Podsumowanie danych rynkowych w 2018 roku; 
 6. Metody generowania zapytań o mieszkania przez facebook’a. 

W 2018 roku odbyły się 4 szkolenia Grupy Technicznej, w których wzięło udział 204 uczestników. Kwestie poruszane podczas spotkań to: 

 1. Specustawa mieszkaniowa; 
 2. Analiza zapisów warunków technicznych i konsekwencje projektowe; 
 3. Projektowanie garaży podziemnych; prefabrykaty; 
 4. Istotne zapisy Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz innych aktów prawnych. Rola projektanta w określeniu obszaru, orzecznictwo sądów, przykłady. 

W 2018 roku zorganizowano 5 szkoleń Grupy Finansowej, w których wzięło udział 239 uczestników. Zakres tematyczny obejmował: 

 1. Zmiany w VAT i CIT w 2018 roku istotne dla branży deweloperskiej; 
 2. Problemy rynku najmu instytucjonalnego; 
 3. Split payment; 
 4. Interaktywne warsztaty z cen transferowych dla branży deweloperskiej; 
 5. Zmiany podatkowe planowane na 2019 rok. 

W ramach cyklu Vademecum Inwestora, organizowanego wspólnie przez PZFD i Deliotte Legal, w 2018 roku odbyły się 4 szkolenia dedykowane deweloperom komercyjnym – Grupy Komercyjne. Spotkania zgromadziły 140 osób – zarówno pracowników firm członkowskich PZFD, jak i tych niezrzeszonych w naszej Organizacji. Tematyka spotkań obejmowała następujące zagadnienia: 

 1. Umowa sprzedaży nieruchomości – praktyczne aspekty prawne, podatkowe i finansowe; 
 2. Due diligence nieruchomości (prawne, podatkowe, finansowe); 
 3. Wykonawstwo (proces projektowania oraz proces budowlany) w ujęciu cywilnoprawnym, podatkowym i finansowym; 
 4. Komercjalizacja nieruchomości (najem powierzchni komercyjnej).

Podsumowanie Grup Tematycznych w 2018 roku