Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji jest Polski Związek Firm Deweloperskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2. PZFD przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
  2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Portalu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Portalu.
  3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez PZFD wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Portalu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).