DLACZEGO WARTO KUPIĆ MIESZKANIE OD DEWELOPERA ZRZESZONEGO W PZFD?

Tzw. ustawa deweloperska gwarantuje nam duży komfort i poczucie bezpieczeństwa przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. Jednak jak każdy akt prawny nie nakłada na przedsiębiorców konieczności zachowania dżentelmeńskiej postawy w sytuacji, gdy coś nie jest prawnie zabronione. Transakcje w oparciu o reguły fair play są zależne od kultury organizacyjnej danej firmy. Dlatego warto zaufać deweloperowi z PZFD, ponieważ przynależność do organizacji branżowej jest wyrazem myślenia o biznesie w szerszej perspektywie.

Jeśli oczekujemy od firmy czegoś więcej niż to, co zapewnia nam prawnie tzw. ustawa deweloperska, czyli pełnego zaufania, bezpieczeństwa i rzetelności,  powinniśmy wybrać firmę, która należy do PZFD. Związek skupia wyłącznie inwestorów, którzy są godni polecenia, ponieważ aby zostać członkiem trzeba mieć stabilną pozycję rynkową udokumentowaną doświadczeniem w postaci zrealizowanych z powodzeniem przedsięwzięć deweloperskich. Ubiegając się o przyjęcie do Związku trzeba też przedstawić wypis z KRS i uzyskać rekomendację od dwóch aktualnych członków. Takie działania sprawiają, że w naszym gronie są firmy z długoletnim stażem i ugruntowaną pozycją rynkową, nastawione na długofalową i odpowiedzianą działalność deweloperską. Tym samym w większym stopniu dbają o swoich klientów na każdym etapie procesu sprzedażowego.

Warto zaznaczyć, że przynależność do organizacji branżowej świadczy o kulturze organizacji oraz dowodzi, że firmie zależy na budowaniu wysokich standardów rynkowych, a nie jedynie na szybkim zysku. Co więcej, istotna jest dla niej troska o interesariuszy, z którymi współpracuje. To wszystko ma przełożenie na wiarygodność w relacjach na linii deweloper – kupujący.

Dodatkowym potwierdzeniem słuszności wyboru mieszkania od dewelopera z naszej organizacji jest pewność, że stosuje on Kodeks Dobrych Praktyk, który został wypracowany we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten sztandarowy dokument Związku jest zbiorem zasad, których deweloperzy zobligowali się przestrzegać. Reguluje on kwestie związane z procesem przedsprzedażowym i ustala zasady obowiązujące deweloperów i kupujących we wzajemnej współpracy.

Na samych zapewnieniach bezpieczeństwo się nie kończy. W przypadku sytuacji konfliktowej, jeśli zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie od członka związku, możemy zgłosić się do PZFD z prośbą o mediację. Zawsze staramy się pomóc w polubownym rozwiązaniu problemów, aby zapewnić kupującym najwyższą satysfakcję. Opinie kupujących o deweloperach są dla nas bardzo ważne, dlatego staramy się pracować nad tym, aby opinie o członkach PZFD były zawsze jak najlepsze. 

Kolejny argument może przekonać estetów, dla których ważne jest zarówno bezpieczeństwo transakcji, jak i jakość produktu finalnego, na który składa się nie tylko mieszkanie, ale też wygląd całego budynku bądź osiedla. Deweloperzy zrzeszeni w PZFD tworzą inwestycje zachwycające poziomem wykonania i walorami wizualnymi, co ma swoje odzwierciedlenie w licznych konkursach architektonicznych, gdzie zdobywają główne nagrody.

Kupując mieszkanie od dewelopera ze Związku możemy mieć również poczucie, że wybieramy ofertę inwestorów wrażliwych społecznie, którzy angażują się w pomaganie innym. W 2015 roku Zarząd Związku zaangażował się w akcję Szlachetna Paczka. W 2014 roku środkami firmy Sawa Apartments, Dom Development oraz Zielony Żoliborz zostały wyremontowane pomieszczenia przeznaczone na magazyn żywności należące do Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży. Oddział Warszawski jest natomiast członkiem porozumienia Partnerstwo dla Klimatu, w ramach którego angażuje się w działania proekologiczne (jak np. sadzenie drzew).  

Obecnie nabywcy szukający wymarzonego “M” mogą przebierać w ofertach deweloperskich. Tych najlepszych warto szukać na mapie PZFD.