PZFD reaguje na problemy z opiniami Sanepidu w toku procedury PnU –  zgłoś problem!

14 maja 2020
Tarcza-11
Pragniemy uprzejmie poinformować, że Główny Inspektor Sanitarny, po usilnych staraniach naszej organizacji, pochylił się nad problemem paraliżu inwestycji wynikającym z braku wydawania przez Sanepid stosownych stanowisk w ramach procedury PnU.

Dziękujemy naszym Członkom za wszystkie udzielone informacje, które pozwoliły nam namierzyć powyższe trudności i wdrożyć odpowiednie działania. Jednocześnie w swoim piśmie Inspektor wystąpił do PZFD z prośbą o doprecyzowanie skali niniejszego zjawiska oraz wskazanie rodzaju obiektów, których ono dotyczy. 

W związku z powyższym, prosimy wszystkich z Państwa, którzy spotkali się z podobnymi trudnościami o ich pilne zgłoszenie na  adres patryk.kozierkiewicz@pzfd.pl

Zebrane informacje zostaną przekazane do Sanepidu, co pozwoli na sprawne podjęcie właściwych działań. 

Zachęcamy również do zgłaszania innych trudności, które napotykają Państwo w swojej działalności w wyniku panującej epidemii. Dzięki aktywności naszych Członków błyskawicznie sygnalizujemy instytucjom pojawiające się problemy, by mogły one wprowadzić skuteczne mechanizmy przeciwdziałania. Zapewniamy Państwa, że wszystkie informacje zostaną odpowiednio zanonimizowane. 

Pismo GIS znajduje się w Strefie PZFD