PZFD wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych

30 lipca 2020
Kopia Opinia-8
W związku z docierającymi do PZFD sygnałami dotyczącymi przewlekłości postępowań wieczystoksięgowych, wystąpiliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ciągnące się długimi miesiącami postępowania powodują znaczne trudności zarówno po stronie deweloperów jak i samych nabywców. Brak wpisu ujawniającego w Księdze Wieczystej prawo własności nieruchomości – stanowi przeszkodzę w uruchomieniu finansowania inwestycji, która miałaby być na tej nieruchomości prowadzona. Taki stan wpływa na wydłużenie całkowitego czasu realizacji inwestycji. Nabywcy z kolei, mierzą się m. in. z wyższymi kosztami kredytu. Banki bowiem, do chwili wpisania obciążenia hipotecznego do KW, stosują wobec klientów podwyższoną marże. Istnieje więc bezpośrednia zależność miedzy chwilą ujawnienia wpisu w KW a kosztami kredytu, które ponosi kupujący. 

W naszym piśmie zaapelowaliśmy o rozszerzenie kadry referendarzy i urzędników sądowych, co pozwoli zwiększyć wydajność sądów i skrócić czas oczekiwania na wpis. Wierzymy, że resort przychyli się do naszej propozycji, gdyż obecna sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych działań. 

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco. Pismo zostało udostępnione  w Strefie PZFD.

PW5