Ważne przekształcenia resortowe

26 stycznia 2018
posiedzenie zarządu PZFD (5)
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 roku do nowo powstałego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarki i rozwoju regionalnego, włączone zostały komórki dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujące sprawy działów budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Szefem nowego resortu został Jerzy Kwieciński, który zapowiedział, że realizacja programu Mieszkanie+ będzie priorytetem w najbliższych miesiącach.