Studia deweloperskie już w październiku!

27 czerwca 2018
studia deweloperskie
W październiku rozpocznie się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów, które już po raz dziewiąty Polski Związek Firm Deweloperskich organizuje wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Studia organizowane przez PZFD wspólnie z SGH to dwa semestry wypełnione wiedzą przekazywaną przez najlepszych ekspertów – pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej oraz wieloletnich praktyków branży deweloperskiej związanych z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. Kierunek dedykowany jest absolwentom studiów wyższych, którzy zainteresowani są rynkiem nieruchomości, a w szczególności średniej i wyższej kadrze firm deweloperskich. Program daje znakomitą szansę na podniesienie kwalifikacji, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej projektów deweloperskich.

Tematyka zajęć pozwala na rozwinięcie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz planowaniu, prowadzeniu i komercjalizacji inwestycji. Słuchacze zdobywają umiejętność zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach deweloperskich, a ekspercka wiedza wykładowców oparta na wieloletnich doświadczeniach pozwala na skonfrontowanie teorii z praktyką. Uznani profesorowie Szkoły Głównej Handlowej oraz przedstawiciele największych firm deweloperskich działających na rynku to gwarancja rzetelnej wiedzy. 

Udział w studiach to także możliwość nawiązania relacji branżowych oraz wymiany doświadczeń. 

Studia podzielone są na dwa semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Pracownicy firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich otrzymują 10% rabatu na czesne. Zapraszamy do rejestracji!