Szkolenia deweloperskie

Polski Związek Firm Deweloperskich regularnie organizuje spotkania Grup Tematycznych, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące działania strategicznych obszarów przedsiębiorstwa deweloperskiego. Szkolenia przyjmują formę uwzględniającą potrzeby uczestników spotkań (wykłady, analiza aktów prawnych i zachodzących zmian, analiza przypadków, dyskusje).

Szkolenia są unikalną okazją do spotkania z wiodącymi ekspertami w branży, a także do wymiany doświadczeń z pracownikami innych firm, którzy spotykają się w podobnymi problemami w swojej pracy.

W trakcie zajęć naszym słuchaczom przekazywana jest specjalistyczna i praktyczna wiedza z zakresu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Szkolenia deweloperskie odbywają się w podziale na następujące tematyki:

-Grupa Prawna
-Grupa Techniczna
-Grupa Marketingowa
-Grupa Finansowa

Szczegółowych informacji na temat udziału w Szkoleniach dla deweloperów udziela:

Rafał Kus, Zastępca Dyrektora Generalnego PZFD
tel. 723 123 914