Szkolenie Grupy Prawnej już 11 grudnia w Warszawie

04 grudnia 2017
SZKOLENIEGRUPY PRAWNEJ (6)
Już 11 grudnia w Warszawie odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie Grupy Prawnej.

Na szkoleniu będą przedstawiane treści zaprezentowane podczas Grupy Prawnej, która odbyła się 7 listopada 2017 roku w Gdańsku.

Poruszymy następujące tematy: 

• Omówienie najważniejszych przepisów prawa i definicji w ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia UE, 
• Omówienie przesłanek legalności przetwarzania danych (w ujęciu praktycznym dla poszczególnych procesów biznesowych), 
• Omówię najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych – m. in. zasada uwzględnienia prywatności na etapie projektowania procesów biznesowych, 
• Omówienie istotnych ról, procesów i terminów w przetwarzaniu danych osobowych,
• Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – anonimizacja vs. pseudonimizacja oraz zasady zabezpieczania danych osobowych, 
• Prawa osoby, której dane dotyczą 
• Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych – merytoryczna, organizacyjna, finansowa,
• Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych w na rynku firm deweloperskich – case study. 

Prelegentem spotkania będzie Anna Buczyńska Borowy – ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia, webinaria, wykłady, warsztaty w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Managerów, Project Managerów oraz pracowników operacyjnych i zespołów projektowych (na rynku krajowym oraz zagranicznym). Autorka felietonów oraz artykuły na temat ochrony danych osobowych dla wielu branży i sektorów rynku.

Czas trwania szkolenia:
11:00 – 16:30