Trwa Grupa Marketingowa

28 listopada 2017
IMG_7660_Fotor
Dzisiaj w Warszawie pracownicy naszych firm członkowskich mają szansę uczestniczyć w 6-godzinnym szkoleniu Grupy Marketingowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:  

• Omówienie najważniejszych przepisów prawa i definicji w ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia UE, 
• Omówienie przesłanek legalności przetwarzania danych, 
• Omówienie najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych 
• Omówienie istotnych ról, procesów i terminów w przetwarzaniu danych osobowych 
• Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – anonimizacja vs. pseudonimizacja oraz zasady zabezpieczania danych osobowych, 
• Prawa osoby, której dane dotyczą – sprzeciw wobec przetwarzania danych, prawo do bycia zapomnianym oraz inne, 
• Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych – merytoryczna, organizacyjna, finansowa, 
• Ochrona danych osobowych w procesach marketingowych w na rynku firm deweloperskich – case study 

Szkolenie prowadzi Anna Buczyńska Borowy – ekspert w obszarze ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia, webinaria, wykłady, warsztaty w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Managerów, Project Managerów oraz pracowników operacyjnych i zespołów projektowych (na rynku krajowym oraz zagranicznym).