Vademecum Inwestora

24 maja 2018
vademecum inwestora fb 13

25 czerwca ruszy cykl szkoleń dedykowanych deweloperom komercyjnym, organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich i Deloitte. Prelegentami spotkań będą prawnicy zespołu nieruchomości Deloitte Legal, eksperci Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Financial Advisory Services, działający w ramach multidyscyplinarnego zespołu Deloitte Real Estate Advisory Services.

Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego to złożone przedsięwzięcie, wymagające czasu, środków i pracy zaangażowanych w niego osób. Mnogość etapów realizowania inwestycji przekłada się na liczbę związanych z nimi kwestii prawnych, podatkowych i finansowo-księgowych. Co więcej każda z tych kwestii jest istotna, a niektóre wręcz fundamentalne. 

Złożona problematyka prowadzenia inwestycji nieruchomościowych wymaga szerokiej wiedzy zarówno w zakresie zagadnień prawnych, podatkowych, jak i finansowych, występujących na przestrzeni procesu inwestycyjnego. Co więcej ten proces ma charakter liniowy, a decyzje podjęte na początku będą miały wpływ na kolejne etapy i w konsekwencji przełożą się na efekt końcowy. 

Te skomplikowane problemy potrzebują jednocześnie prostych i skutecznych rozwiązań, które sprawdzą się w sytuacji, gdy w procesie inwestycyjnym sprawy przybiorą niepożądany obrót. 

Mając powyższe na względzie, chcielibyśmy zaprosić Państwa na cykl spotkań z prawnikami zespołu Nieruchomości Kancelarii Deloitte Legal oraz ekspertów Deloitte Doradztwo Podatkowe i Deloitte Financial Advisory Services, działających w ramach multidyscyplinarnego zespołu Deloitte Real Estate Advisory Services, podczas których z praktycznego punktu widzenia przedstawione zostaną Państwu kluczowe zagadnienia i problemy występujące w obrocie na rynku nieruchomości. 

Cykl został podzielony na cztery bloki:

  • Blok I: 25.06.2018 – Umowa sprzedaży nieruchomości – praktyczne aspekty prawne, podatkowe i finansowe 
  • Blok II: 25.09.2018 – Due diligence nieruchomości (prawne, podatkowe, finansowe) 
  • Blok III: 6.11.2018 – Wykonawstwo (proces projektowania oraz proces budowlany) w ujęciu cywilnoprawnym, podatkowym i finansowym 
  • Blok IV: 4.12.2018 – Komercjalizacja nieruchomości (najem powierzchni komercyjnej) 

 Dodatkowych informacji w kwestii Vademecum Inwestora udzielą:

  • Rafał Kus, Zastępca Dyrektora Generalnego, rafal.kus@pzfd.pl, 723 123 914
  • Karol Kępka, Specjalista ds. PR i marketingu, karol.kepka@pzfd.pl, 537 156 577
Zapisy pod adresem: komercyjni@pzfd.pl

Zapraszamy!