VIII edycja Rankingu Miast

19 września 2018
posiedzenie zarządu PZFD (42)
Podczas IV Kongresu Mieszkaniowego rozstrzygnęliśmy VIII edycję Rankingu Miast
– przygotowywanej co roku przez PZFD inicjatywy, której celem jest docenienie dobrych praktyk miast w kwestii sprawności działania organów administracji. Pod uwagę brane są trzy elementy: czas uzyskania Warunków Zabudowy, czas uzyskania pozwolenia na budowę oraz stopień pokrycia miast Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

W VIII edycji Rankingu Miast I miejsce po raz kolejny zajęło miasto Poznań, na drugim miejscu uplasowała się Łódź, a na trzecim miejscu znalazły się ex aequo miasta Wrocław i Gdynia! Na uroczystości miasta reprezentowali: Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania, Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Łodzi, Adam Grehl -wiceprezydent Wrocławia oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni.

Gratulujemy przedstawicielom miast!