XIV Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa

13 marca 2017
OKW.001
Już dzisiaj w Warszawie odbywa się XIV Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa
14 już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej to dwudniowe wydarzenia organizowane przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego i we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości gromadzi bankowców, ubezpieczycieli, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, syndyków, inwestorów zagranicznych i referendarzy wieczystoksięgowych.

Główny temat tegorocznej edycji to „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”.

Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa

Ideą tej inicjatywy jest doroczne podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów w praktyce oraz zmierzenie się z problemami obrotu w możliwie najszerszym gronie: orzeczników wieczystoksięgowych, bankowców, notariuszy, ubezpieczycieli, praktyków upadłościowych oraz prawników z zewnętrznych kancelarii zajmujących się obsługą biznesu hipotecznego. Celem również było i nadal jest stworzenie forum wymiany poglądów i podsumowania doświadczeń między sędziami i referendarzami sądowymi a użytkownikami ksiąg wieczystych, co skutkuje usprawnieniem postępowań wieczysto księgowych, mających z kolei decydujący wpływ na jakość zabezpieczeń i rynek hipoteczny.

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego została powołana do życia w 1991 roku przez ówczesnego Ministra Finansów, stając się przez 25 lat swojej działalności głównym think-thankiem i organizacją wyrażającą potrzeby rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Fundacja organizuje również prace ekspertów bankowych liderów kredytowania hipotecznego na polskim rynku. Główne cele działalności Fundacji Hipotecznej to:

  • poprawa ram prawno-systemowych dla kredytu hipotecznego w Polsce,
  • opiniowanie i wdrażanie europejskiej legislacji,
  • współpraca liderów w branży kredytów hipotecznych w obsłudze procesu finansowania kredytów hipotecznych oraz refinansowania listami zastawnymi, jak również wsparcie dla ministerstw i odpowiednich organów.