Zakup mieszkania od dewelopera

Kupno mieszkania wiąże się z początkiem nowego etapu w życiu. Decyzja ta powinna być podparta znajomością regulacji prawnych i rynku deweloperskiego. Jak sprawdzić dewelopera i ze spokojem zacząć nowy rozdział życiowy? Oto pięć ważnych kroków, które pomogą nam w podjęciu decyzji.

Rachunek powierniczy
 

Na mocy tzw. ustawy deweloperskiej wprowadzony został obowiązek prowadzenia przez inwestycję mieszkaniowego rachunku powierniczego, który obsługiwany jest przez bank. Narzędzie to zabezpiecza środki finansowe, które wpłacane są na poczet realizacji inwestycji.Ich wypłacenie przez dewelopera uzależnione jest od kontroli postępów prac budowlanych dokonywanej przez bank, pełniący w tej relacji rolę gwaranta.

Sprawdź prospekt informacyjny
 

Prospekt informacyjny jest źródłem cennych informacji o deweloperze i danej inwestycji. Można znaleźć w nim historię dewelopera i jego dotychczasowych dokonań, a także wszelkie informacje o jego aktualnej działalności i projektach mieszkalnych.

Sprawdź, kiedy inwestycja została wprowadzona do sprzedaży
 

Jeśli inwestycja została wprowadzona do sprzedaży przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej (kwiecień 2012), nie podlega ona obowiązkowi prowadzenia rachunku powierniczego. Inwestycja ta prawdopodobnie jest już wybudowana, sprzedaż odbywa się więc na rynku wtórnym. Dla kupujących oznacza to możliwość samodzielnego obejrzenia lokalu i oceny jego jakości.

Zweryfikuj wzór umowy deweloperskiej z prawnikiem
 

Po otrzymaniu wzoru umowy deweloperskiej warto skonsultować ją z prawnikiem, który dokładnie sprawdzi i oceni jej poprawność. Następnym krokiem jest weryfikacja księgi wieczystej, której numer można znaleźć w umowie. Weryfikację umożliwia bezpłatnie strona Ministerstwa Sprawiedliwości. Inwestycja najczęściej finansowana jest przez bank, co ma swoje odzwierciedlenie we wpisanej hipotece. Należy poprosić dewelopera o dostarczenie promesy banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu, czyli gwarancję, że po dokonaniu zapłaty na wskazane konto bank zwolni nasz lokal spod swojej hipoteki. Jeżeli umowa i księga wieczysta nie budzą naszych wątpliwości, możemy przystąpić do podpisania umowy deweloperskiej, która pod rygorem nieważności wymaga sporządzenia jej w formie aktu notarialnego.

Sprawdź, czy deweloper należy do PZFD
 

Jeśli zależy nam na wysokiej kulturze organizacyjnej i dbałości o klienta na każdym etapie zakupu, warto zaufać firmie, która należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. PZFD zrzesza deweloperów nastawionych na długofalową działalność inwestorską, przez co zależy im na zadowoleniu swoich klientów i dobrych rekomendacjach. Co więcej, członków PZFD obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk,