Barometr zdrowych domów – VI edycja już 29 kwietnia o godz. 13:00

27 kwietnia 2021
Zrzut ekranu 2021-04-27 o 11.48.29
29 kwietnia o godz. 13:00 zapraszamy na premierę nowego raportu Barometr zdrowych domów, wydawanego rokrocznie przez VELUX.

Barometr zdrowych domów to coroczny raport badawczy, który podejmuje próbę diagnozy stanu europejskiego budownictwa w wymiarach zdrowia społeczeństwa i zużycia energii. Od 2015 r. raporty pokazują, jak ważne są warunki panujące w budynkach dla jakości naszego życia, a także jak znaczącym wyzwaniem jest zmniejszenie zużycia energii przez budynki odpowiedzialne obecnie za 40 proc. jej konsumpcji w Europie. Barometry podkreślają potrzebę poprawy stanu budynków w celu rozwiązania problemów zdrowotnych i klimatycznych w różnych grupach populacyjnych. 

Lepsze budynki to korzyści dla jednostek, społeczeństwa, a także dla całej planety. Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju ONZ koncentruje się na zrównoważonych miastach i społecznościach, a raporty „Barometr zdrowych domów” pokazują, w jaki sposób poprawa stanu budynków może pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Większość ludności świata mieszka w budynkach zlokalizowanych w miastach i na przedmieściach. Podobna tendencja zauważalna jest Europie. Budynki w Europie, ogólnie rzec ujmując, są stare, nieefektywne i w dużej mierze niezdrowe. W raportach można znaleźć analizy różnych typów budynków i ich nieprawidłowości i niedociągnięć w wielu wymiarach, aby wnioski były pomocne w ustaleniu, jak najlepiej ukierunkować wysiłki na rzecz renowacji i ulepszyć przepisy budowlane. Ostatecznym celem jest zwiększenie wskaźnika renowacji i czerpanie korzyści ze zdrowych i wydajnych energetycznie budynków. W raportach wykorzystywane są dane statystyczne m.in. gromadzone w ramach europejskiego badania warunków życia ludności (UE SILC i EUROSTAT) komentowane przez ekspertów z różnych dziedzin. 

Relacja live dostępna będzie pod linkiem: Barometr zdrowych domów