Indywidualne Konta Mieszkaniowe – Mieszkanie Plus

26 stycznia 2017
Indywidualne Konta Mieszkaniowe
Pod koniec września 2016 roku został przyjęty Narodowy Program Mieszkaniowy, którego częścią jest Mieszkanie Plus. Program ma stworzyć ofertę mieszkaniową dla obywateli, którzy samodzielnie nie są w stanie wejść w posiadanie mieszkania.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Indywidualne Konta Mieszkaniowe, które zostaną wprowadzone w skutek wdrażania Narodowego Programy Mieszkaniowego, będą instrumentem, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania środków przeznaczonych na zakup mieszkania, który wymaga zgromadzenia znacznych środków finansowych. Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają być zakładane w bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i będą umożliwiały gromadzenie środków przeznaczonych na realizację celów mieszkaniowych, m.in. na cele:
  • uzyskania własności mieszkania/domu jednorodzinnego
  • uzyskania samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego
  • poprawy obecnego standardu zamieszkiwania (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja).

Część oszczędności zwolniona z podatku

Przewidziane zostały także dwa dodatkowe instrumenty, które będą miały funkcję wspierającą:
  • zwolnienie części oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (dostępne dla wszystkich oszczędzających)
  • premie za oszczędzanie zwiększające saldo oszczędności
W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa prowadzone są analizy proponowanych rozwiązań, uwzględniające potencjalne skutki dla sektora finansów publicznych. W zależności od wyników uzgodnień projekt ustawy powinien zostać skierowany do prac w parlamencie w bieżącym roku, a założenie IKM będzie możliwe od 2018 roku. Wsparcie w postaci premii za oszczędzanie powinno być możliwe od 2019 roku. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, w kolejnych latach na premie zostaną przeznaczone następujące kwoty:
  • 200 mln zł – 2019 rok,
  • 400 mln zł – 2020 rok,
  • 600 mln zł – 2021 rok,
  • 800 mln zł – 2022 rok,
  • 1 mld zł – od 2023 rok.