Strefa członkowska PZFD

Strefa PZFD to platforma dla Członków PZFD, której celem jest współtworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą, wymiany poglądów i podejmowania działań w istotnych dla nas sprawach.
 
  • Zgłaszaj do nas wszystkie problemy i wątpliwości, pojawiające się na drodze Twojej firmy.
  • Informuj nas o inicjatywach, podejmowanych przez Twoją firmę, które mogą być przez nas komunikowane jako branżowy trend czy innowacja.
  • Aktywnie uczestnicz we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.
  • To dzięki Tobie wiemy, jakie działania powinny być dla nas priorytetowe.
 
Jesteśmy dla Ciebie.

Jesteśmy w trakcie wdrażania nowej Strefy Członkowskiej.

Jesteśmy w trakcie przenoszenia naszej aktywności na nową strefę członkowską – dostępną pod adresem nowastrefa.pzfd.pl. W dalszym ciągu równolegle funkcjonuje jeszcze portal strefa.pzfd.pl, gdzie aktywne są wszystkie dotychczasowe konta. 

Wkrótce pożegnamy jednak stary portal, a nasza aktywność będzie koncentrować się wyłącznie na nowastrefa.pzfd.pl. Nowych użytkowników zachęcamy do założenia kont w nowej strefie.

Jak zarejestrować się nowej strefie PZFD?

Nowa Strefa Członkowska

Image description
button

Stara Strefa Członkowska

Image description
button (1)