Strefa członkowska PZFD

Zaloguj się do Strefy PZFD
Strefa PZFD to platforma dla Członków PZFD, której celem jest współtworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą, wymiany poglądów i podejmowania działań w istotnych dla nas sprawach.


W Strefie PZFD znajdziesz:
  • harmonogram szkoleń
  • materiały ze szkoleń
  • stanowiska i opinie prawne 
  • pisma i odpowiedzi ministerstw, instytucji rządowych, centralnych, samorządów
  • materiały wydawane przez PZFD (raporty, Vademecum Dewelopera)
Zgłaszaj do nas wszystkie problemy i wątpliwości, pojawiające się na drodze Twojej firmy.
Informuj nas o inicjatywach, podejmowanych przez Twoją firmę, które mogą być przez nas komunikowane jako branżowy trend czy innowacja.
Aktywnie uczestnicz we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.
To dzięki Tobie wiemy, jakie działania powinny być dla nas priorytetowe.  
Jesteśmy dla Ciebie.

Zarejestruj się w nowej Strefie Członkowskiej

Wdrożyliśmy nowy system rejestracji w Strefie PZFD. Każdej firmie członkowskiej przysługuje jedno konto firmowe, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy firmy. Wszystkie konta osobiste zostały usunięte.
 
Aby założyć konto firmowe, prosimy o rejestrację ogólnego adresu firmy (np. biuro@firma.pl) pod adresem: www.pzfd.pl/rejestracja oraz udostępnienie danych do logowania pracownikom firmy. 
 
Jak zarejestrować się na szkolenia? 
 
Po zalogowaniu do Strefy PZFD, każda osoba może zarejestrować się samodzielnie, wpisując swój adres mailowy w panelu rejestracji na dane wydarzenie. W przypadku, gdy jedna osoba chce zarejestrować kilka osób na dane wydarzenie, należy każdą rejestrację przeprowadzić oddzielnie, wpisując adres mailowy danej osoby w panelu rejestracji.