Jak bezproblemowo kupić mieszkanie?

Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jak zakup nowego mieszkania, należy mieć pewność i gwarancję, że wybrany przez nas deweloper należycie spełni wszystkie punkty umowy. Przed jej podpisaniem, warto więc poświęcić czas i wysiłek, by jak najlepiej przygotować tę transakcję i ze spokojem wejść w nowy etap życia.

Przedstawiamy 5 kroków przy zakupie mieszkania, które pomogą w podjęciu decyzji.

1. Sprawdź, czy inwestycja posiada rachunek powierniczy

Ustawa deweloperska wprowadzona w życie w 2012 r. zobowiązuje dewelopera i klienta do podpisania umowy deweloperskiej u notariusza, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Na mocy ustawy na każdą inwestycję, powstałą po 2012 r. został także nałożony obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego, obsługiwanego przez bank, który wypłaca środki finansowe deweloperowi w miarę postępów prac budowlanych. Pierwszym krokiem w procesie zakupu wymarzonego mieszkania jest więc sprawdzenie, czy dana inwestycja posiada rachunek powierniczy.

2. Sprawdź Księgę Wieczystą

Następnie warto zweryfikować, czy wybrany przez nas deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu. Najłatwiej sprawdzić to w księdze wieczystej (http://ekw.ms.gov.pl), z której dowiemy się, czy działka lub budynek nie są obciążone hipoteką lub niespodziewanymi służebnościami.

3. Przejrzyj prospekt informacyjny

Deweloper ma obowiązek przekazania klientowi prospektu informacyjnego, w którym powinny się znaleźć dane dotyczące spółki oraz jej dotychczasowych inwestycji, stan prawny działki, istniejące obciążenia hipoteczne, źródła finansowania inwestycji oraz terminy jej realizacji. Warto przejrzeć sytuację finansową firmy oraz jej dotychczasowe inwestycje pod kątem ich jakości i terminowości.

4. Sprawdź, czy deweloper należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Jeśli zależy nam na wysokiej kulturze organizacyjnej i dbałości o klienta na każdym etapie zakupu, warto zaufać firmie, która należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. PZFD zrzesza deweloperów nastawionych na długofalową działalność inwestorską, przez co zależy im na zadowoleniu swoich klientów i dobrych rekomendacjach. Co więcej, członków PZFD obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk, ustalony we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który określa zasady funkcjonowania w relacjach na linii klient – deweloper.

5. Zweryfikuj umowę deweloperską

Przed podpisaniem umowy z deweloperem, należy zwrócić uwagę, czy zawiera ona wszystkie konieczne punkty, takie jak: dokładne dane obu stron umowy, harmonogram prac budowlanych, harmonogram płatności, termin ukończenia inwestycji, datę przeniesienia prawa własności do mieszkania na kupującego oraz szczegółowe informacje dotyczące wykończenia mieszkania, sposobu pomiaru jego powierzchni i schematy instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Nabywca mieszkania powinien dopilnować, by w umowie znalazły się także zapisy o karach umownych za jej niedotrzymanie przez każdą ze stron.