Mieszkanie dla młodych

Image description
Program rządowy „Mieszkanie dla Młodych” zaczął obowiązywać od stycznia 2014 roku. Jego celem jest wsparcie młodych Polaków w zakupie mieszkania, poprzez dofinansowanie przez państwo wkładu własnego.

Naszym zdaniem każda forma wsparcia młodych Polaków w nabyciu własnego „M” zasługuje na poparcie, ponieważ ustabilizowana sytuacja mieszkaniowa jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na kluczowe decyzje życiowe. Zgodnie z badaniem Eurostatu, problem przeludnienia mieszkań w Polsce dotyczy aż 46,3 proc. obywateli.  W przypadku osób młodych problem ten jest jeszcze większy. Uzasadnionym jest, aby w takiej sytuacji budować więcej, dzięki czemu mieszkania będą bardziej dostępne. Rolą państwa powinno być zatem stymulowanie rozwoju rynku mieszkaniowego oraz zapewnianie obywatelom godnych warunków mieszkaniowych. Taką funkcję spełniał początkowo program MdM.  Po nowelizacji, jaka nastąpiła jesienią 2015 roku, dopłaty w ramach „Mieszkania dla Młodych” zaczęły obowiązywać również na rynku wtórnym, co zmieniło obraz funkcjonowania programu. 

W ocenie PZFD program „Mieszkanie dla Młodych” ma swoje wady i zalety. Od początku funkcjonowania, jego największym niedociągnięciem były nierynkowo ustalane limity cenowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców, którzy chcieli skorzystać z dopłat rządowych w ramach MdM, deweloperzy zaczęli budować więcej w nieco gorzej skomunikowanych częściach miast, gdzie ceny gruntów były niższe i umożliwiały dopasowanie ceny mieszkania do obowiązujących limitów.

Niewątpliwym plusem programu MdM jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby  rodzin wielodzietnych. Po pierwsze, wysokość dopłaty dla rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci była procentowo najwyższa, a po drugie – nowelizacją z jesieni 2015 roku – usunięto warunek, aby mieszkanie kupowane w ramach programu było pierwszym lokum danej rodziny, o co z ramienia Związku niejednokrotnie apelowaliśmy. 
Zgodnie z zapowiedziami rządowymi program „Mieszkanie dla Młodych” będzie obowiązywał do 2018 roku. Osoby, które zdecydują się na mieszkanie w inwestycji, która ma termin oddania na lata 2017 lub 2018, mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie.
Nowy rząd wykazuje duże zainteresowanie polityką mieszkaniową i rozumie problemy, jakie napotykają Polacy poszukujący własnego M. Z zainteresowaniem śledzimy plany rządowe i czekamy na nowe propozycje programowe.

Aktualne informacje na temat programu „Mieszkanie dla Młodych” można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/