Za nami kolejny cykl spotkań „W 8 pytań dookoła miasta”

04 maja 2021
Lodz-Baner-po
Za nami kolejny cykl spotkań „W 8 pytań dookoła miasta”, organizowany przez ULI. Gościem spotkania była Hanna Zdanowska – Prezydent Łodzi.  

Łódź kusi firmy IT, R&D, przemysł i sektor logistyczny – ULI kontynuuje cykl „W 8 pytań dookoła miasta”. Położone w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu szklaków komunikacyjnych miasto stawia na swoją lokalizację i korzysta z tego, kusząc firmy IT, R&D, przemysł oraz przeżywający złote lata sektor logistyczny. Samorząd popiera też zachowanie i kontynuację form dotychczasowej zabudowy co nie oznacza, że w Łodzi nie będą mogły powstawać budynki wysokościowe.  „Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu i chcemy wyjść temu naprzeciw” – deklaruje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi podczas trzeciego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”. 

Sztandarowym projektem inwestycyjnym samorządu jest Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). To ok. 100 ha. – Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu i chcemy wyjść temu naprzeciw. Przystąpiliśmy więc do zmiany planów zagospodarowania – informuje Hanna Zdanowska. Łódź zamierza też korzystać z formuły PPP. W ten sposób chce budować parkingi i mieszkania komunalne. W tym ostatnim przypadku leciwe kamienice mają zostać zagospodarowane przez inwestorów, a ich mieszkańcy mają dostać na wynajem lokale w nowym budownictwie. – Na start założyliśmy 500-700 nowych mieszkań, ale docelowo program mógłby osiągnąć poziom nawet ok. 2 tys. lokali – szacuje prezydent. 

„Zrównoważony rozwój przestrzeni zurbanizowanej wymaga zwykle wdrożenia pakietu długofalowych działań. Modelowe strategie rozwoju miast kładą przeważnie nacisk na przekształcanie przestrzeni zgodne z zasadami dotyczącymi środowiska i ekologii, oraz podnoszą jakość życia. Jednym z narzędzi, wykorzystywanych w takich przypadkach jest zabudowa uzupełniająca istniejące układy urbanistyczne lub odzyskanie dla miast terenów, które pełniły inne funkcje.  Budowa Nowego Centrum Łodzi wpisuje się w te trendy.  Przestrzeń, uwolniona dzięki wprowadzeniu linii kolejowej i dworca Łódź Fabryczna pod ziemię, zostanie zagospodarowana przez stworzenie nowego fragmentu miasta, który ma szansę wprowadzić Łódź do europejskiej czołówki najlepiej zaprojektowanych metropolii. Co istotne Łódź dostosowuje różne działania i plany z myślą o lokalnej społeczności” – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, senior partner w Colliersie, przewodnicząca ULI Poland i członek Komitetu Wykonawczego ULI Europe. 

Jak deklaruje Pani Prezydent – w Łodzi będą mogły powstawać też budynki wysokościowe – na terenie NCŁ, a także w centralnym fragmencie trasy W-Z, na odcinku od al. Kościuszki do trasy Nowokonstytucyjnej. – Przy trasie WZ możliwe jest lokowanie zabudowy do wysokości 87 metrów, a w NCŁ ok. 70 m, o finalnej wysokości zdecydują jednak plany miejscowe – uważa Hanna Zdanowska. 

Biura, logistyka i ulgi 

Priorytetowy dla miasta  jest też sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Centra BPO/R&D/SSC/GBS i IT już teraz dają ponad 26 tysięcy miejsc pracy, a rynek ciągle rośnie. W najbliższych miesiącach powstać ma kolejne 1,7 tys. miejsc pracy. Ze względu na centralne położenie i rozwiniętą infrastrukturę, miasto i jego okolice są naturalną lokalizacją dla sektora produkcyjnego i logistycznego. Łódź i region to trzeci do co wielkości rynek magazynowy w Polsce. Inwestorzy mogą tam liczyć na zwolnienia z podatku CIT lub PIT – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także na pomoc publiczną przyznawaną z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. W przypadku dużych firm w województwie łódzkim wysokość pomocy publicznej wynosi 35 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia. 

Nie wszystkie inwestycje i plany rozwojowe zależą od samej Łodzi. Tak jest w przypadku Portu Lotniczego i planowanego  CPK (Centralny Port Komunikacyjny planowany pod Mszczonowem). Jestem za powstaniem CPK i trzymam mocno kciuki by ten pomysł się urzeczywistnił, aczkolwiek nie za bardzo w to wierzę – powiedziała Hanna Zdanowska. – Dla Łodzi byłby to krok w stronę zbliżenia z Warszawą i stworzenia rzeczywistego duopolis. Byłby to dla miasta kolejny duży impuls rozwojowy – dodała pani prezydent. 

Miasto, które się rozwija, ale nie rozlewa 

Łódź pracuje obecnie nad strategią 2030+. Jednym z najważniejszych czynników, które kształtowały będą przyszłość miasta w długim okresie, będzie demografia, a jej trendy są nieubłagane. – Z naszych wyliczeń wynika, że w Łodzi mieszka ok. 750 tys. osób – mówi Hanna Zdanowska i dodaje, że są szacunki, które mówią o spadku liczby mieszkańców nawet do 550 tys. mieszkańców w 2050 r. Miastu udało się jednak odwrócić niekorzystną tendencję migracyjną wśród młodych ludzi. – Saldo migracyjne w grupie wiekowej 18-28 lat mamy dodatnie i zdecydowanie więcej młodych ludzi osiedla się w Łodzi niż z niej wyjeżdża – podkreśla prezydent. W mieście osiadło też kilkadziesiąt tysięcy osób zza wschodniej granicy. To, ale nie tylko, wpływa pozytywnie na rynek mieszkań, w tym na wynajem. Według danych miasta, w Łodzi na różnych etapach budowy jest około 120 inwestycji mieszkaniowych na ok. 11 tys. mieszkań. 

Gra w zielone 

W zieleń Łódź też inwestuje, na rewaloryzację parków w latach 2018-2020 miasto przeznaczyło łącznie 17 mln zł. W kolejnych latach, 2021-2023 planowane są rewaloryzacje warte ponad 28 mln zł. Miasto stawia również na komunikacje zbiorową w oparciu o niskoemisyjne środki i infrastrukturę ja wspomagającą, np.  tunel średnicowy, gęsta sieć komunikacji miejskiej, rower miejski, transport współdzielony. – Stają się one atrakcyjną alternatywą dla podróży samochodem prywatnym – podkreśla Hanna Zdanowska, która została ambasadorem i zaangażowała miasto w Porozumienie Burmistrzów (European Covenent of Maorys for Climate adn Energy) powstałe w 2008 roku i zrzeszające ponad 10 tys. samorządowców z 61 krajów. Porozumienie wspiera realizację Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, w tym osiągnięcie klimatycznej neutralności Europy w 2050 roku. 

„W 8  pytań dookoła miasta” – to cykl wirtualnych spotkań z Prezydentami największych polskich miast.  Spotkania mają posłużyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej, wizji i misji rozwoju miasta oraz umożliwienia otwartego dialogu między włodarzami miast i przedstawicielami branży nieruchomościowej. Podczas tych spotkań prowadzone będą rozmowy o planach, jakie mają władze miast, aby uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi środowiskowo, odpornymi na zmiany klimatyczne i sprzyjające integracji społecznej, ale też konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i młodych talentów. Partneren cyklu są Grenberg Traurig, Mercer, ABSL, Globalworth, Skanska, Colliers, Cushman & Wakefield, DWF, Dentons, Echo Investment, Hines, MDDP i Vastint. 

Spotkania, których bohaterami oprócz Łodzi była już Gdynia i Katowice, to obok cyklicznego eventu „Poland Annual Conference” zaplanowanego na 22-23 czerwca, największe przedsięwzięcie organizowane przez Urban Land Institute w tym roku Polsce.