Problemy użytkowników wieczystych z podziałem ewidencyjnym nieruchomości. Przychylne stanowisko Ministerstwa Rozwoju!

30 września 2020
Kopia Opinia-43
W ostatnim czasie do Polskiego Związku Firm Deweloperskich dotarły informacje o wadliwej praktyce interpretacyjnej, stosowanej przez organy administracji publicznej na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdarzało się bowiem, że organy uzależniały wydanie decyzji o podziale ewidencyjnym gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste od zgody jego właściciela.

Przeciwne stanowisko prezentował natomiast od dłuższego czasu PZFD. W naszej ocenie, wymóg uzyskania takiej zgody nie znajduje oparcia w przepisach ustawy. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o dokonanie odpowiedniej interpretacji, a także podjęcie niezbędnych działań mających na celu usprawnienie procedury podziału.

Z taką konstatacją zgodził się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki, który w odpowiedzi na nasze pismo stwierdził, że brak jest podstawy prawnej, która determinowałaby dokonanie podziału ewidencyjnego nieruchomości przez użytkownika wieczystego od uzyskania zgody na ten podział od właściciela nieruchomości. 

Treść pisma Ministra dostępna jest w Strefie PZFD.

Podobny problem dotyczy połączeń nieruchomości w ramach jednej księgi wieczystej, które następują na podstawie art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Obecnie przeprowadzenie takiej operacji wymaga zgody właściciela, co ogranicza możliwości rozporządzania prawem przez użytkownika wieczystego i znacznie wydłuża samo postępowanie w tym przedmiocie. Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach PZFD wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości także w tej sprawie. O szczegółach naszych działań będziemy informować Państwa na bieżąco.