Rząd wprowadza przepisy przejściowe do EP!

13 listopada 2020
Kopia Kopia Opinia-7
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyliło się do postulatów PZFD dotyczących rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt noweli rozporządzenia, który zakłada wprowadzenieprzepisu przejściowego, pozwalającego stosować dotychczasowe normy energetyczne do spraw wszczętych i niezakończonych przed końcem bieżącego roku. Dzięki temu, wnioski złożone przez inwestora w bieżącym roku, będą procedowane na dotychczasowych zasadach, niezależnie od momentu, w którym decyzja stanie się ostateczna. 

Brak powyższego przepisu powodował ryzyko nierównego traktowania stron. Dwóch inwestorów składających wniosek w jednym terminie mogło bowiem podlegać surowszym bądź łagodniejszym normom energetycznym, w zależności od czasu trwania postępowania administracyjnego. Szczególnie ucierpieć mogły mniejsze, rodzinne przedsiębiorstwa lub podmioty indywidualne, nie będące w stanie pokryć kosztów związanych z przeprowadzeniem koniecznych zmian w projekcie. 

Wzmożone, kilkumiesięczne wysiłki naszej organizacji przyniosły oczekiwany skutek, ale nie osiadamy na laurach i walczymy o realizację drugiego z naszych postulatów, tj. wprowadzenia elastyczności w zakresie sposobu osiągania współczynnika EP. Uważamy, że w obliczu postępującego rozwoju technologicznego, dalsze zaostrzanie parametrów izolacyjnych dla okien jest nieuzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie. Inwestor powinien mieć swobodę wyboru, które z dostępnych na rynku rozwiązań będą najlepsze dla jego projektu. 

Dziękujemy za współpracę 12 organizacjom, które z nami współdziałały, w szczególności BCC.

Z projektem możecie zapoznać się Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250.