PZFD reaguje na opóźnienia w sądach wieczystoksięgowych

13 września 2021
Kopia Kopia Opinia-16
Polski Związek firm Deweloperskich w piątek 10 września 2021 r. przesłał pismo do p. Katarzyny Frydrych, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych.  Zbiegło się to z protestem pracowników sądów i prokuratury. W piśmie ponownie podkreśliliśmy konieczność zwiększenia kadry referendarzy sądowych oraz poprawy ich warunków płacowych.

Jest to już kolejna inicjatywa PZFD w zakresie prośby o rozwiązanie problemu opóźnień w sądach wieczystoksięgowych. Pierwsze pisma przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości w sierpniu ubiegłego roku. Problem przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a poza inwestorami jest on szczególnie dotkliwy dla nabywców mieszkań.

W ostatniej korespondencji Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych podtrzymał swoje stanowisko, że główną przyczyną obecnych opóźnień jest dalsze rozpatrywanie spraw związanych z wejściem w życie ustawy przekształceniowej oraz sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2. Ponownie wskazaliśmy, że wymienione powody nie mogą stanowić wystarczającego wytłumaczenia dla obecnych opóźnień, które w niektórych sądach sięgają nawet roku.

W odpowiedzi z MS wskazano także, że do zadań departamentu należy jedynie przedstawianie postulatów w ramach prac nad ustawą budżetową w zakresie zabezpieczenia potrzeb etatowych sądownictwa powszechnego na kolejny rok budżetowy. Jednak faktyczna decyzja o realizacji tych postulatów jest podejmowana na wyższym szczeblu – również ewentualne podniesienie poziomu wynagrodzeń wymaga zmian ustawowych.

Dlatego przesłaliśmy prośbę do Pani Wiceminister sprawującej nadzór nad właściwymi departamentami o rozwiązanie problemu przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych.