Regulacje REIT w wybranych krajach – opracowanie przygotowane wspólnie z Fundacją Edukacji i Badań nad REITs

17 sierpnia 2021
Kopia Opinia-132
Wspólnie z Fundacją Edukacji i Badań nad REITs przygotowaliśmy opracowanie nt. regulacji REIT w wybranych krajach.

REIT-y to podmioty inwestycyjne działające na rynku nieruchomości charakteryzujące się unikatowymi atrybutami. REIT – jak podaje Ogólnokrajowy Związek Trustów Nieruchomościowych USA (National Association of Real Estate Investment Trusts-NA REIT) to przedsiębiorstwo, które jest właścicielem lub finansuje nieruchomości przynoszące stały dochód. REIT-y wzorowane są na funduszach wzajemnego inwestowania („mutual fund”), zapewniając różnym typom inwestorów strumienie regularnych dochodów, możliwość dywersyfikacji ich portfela inwestycyjnego i długofalowy wzrost wartości zainwestowanego kapitału. 

W opracowaniu analizujemy rozwój sektora REIT-ów w wybranych krajach na świecie na przestrzeni lat.

Opracowanie dostępne jest w Strefie PZFD.