Split payment i biała lista podatników

29 lipca 2019 

WarszawaTematyka

W czasie najbliższego spotkania zajmiemy się przede wszystkim obowiązkowym split paymentem, który zastąpi odwrotne obciążenie już od 1 września 2019 r. Omówimy także zasady funkcjonowania tzw. białej listy podatników, która zacznie funkcjonować również od 1 września 2019 r. W obydwu kwestiach przyjrzymy się głównie praktycznym aspektom wprowadzanych zmian jak również ich wpływowi na bieżące rozliczenia podatników.

Ponadto w związku z wejściem w życie regulacji dotyczących Pracowniczych planów kapitałowych (PPK) i pojawieniem się szeregu wątpliwości z tym związanych, uzupełnimy nasze rozważania podatkowe również kilkoma aspektami dotyczącymi PPK. 

Tematyka: 

 1. Obowiązkowy split payment
  • Finalne brzmienie przepisów wchodzących w życie
  • Zastąpienie odwrotnego obciążenia obowiązkowym split paymentem od 1 września 2019 r.
  • Główne założenia split paymentu
  • Sankcje związane z obowiązkowym split paymentem
  • Split payment w budowlance – odejście od koncepcji podwykonawcy
  • Przepisy przejściowe
  • Jak się przygotować na obowiązkowy split payment w branży budowalnej?

  2. Biała lista podatników
  • Finalne brzmienie przepisów wchodzących w życie
  • Biała lista podatników podstawowe założenia
  • Informacje o podmiotach zawarte w białej liście podatników
  • Zasady działania białej listy podatników
  • Sankcje związane z białą listą podatników
  • Ustalenie dodatkowego przychodu
  • Możliwości ograniczenia sankcji

  3. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Pracownicze plany kapitałowe – konstrukcja prawna
  • Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK
  • Procedury tworzenia• Wybór usługodawcy w PPK
  • Pracownik i Pracodawca na rynku kapitałowym – podstawowe informacje o instytucjach oferujących PPK
  • Odpowiedzialność karna i cywilna Pracodawców i ich Reprezentantów
  • PPK – benefit czy obowiązek?
  • PPK a PPE

Prelegentka szkolenia: 

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Zapisy: biuro@pzfd.pl