Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych w branży deweloperskiej – podatek dochodowy (CIT)

28.08.2020 (zmiana terminu z 27.08.2020), godz. 11:00 – 13:00

Tematyka:

Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych w branży deweloperskiej – podatek dochodowy (CIT)

Agenda:

1. Przychody 
 • Moment powstania przychodu dla usługi budowalnej w CIT (zakończenie usługi, obmiary, protokoły); 
 • Moment powstania przychodu dla sprzedaży lokalu w CIT (umowa przedwstępna, zaliczka, protokół zdawczo odbiorczy, akt notarialny); 
 • Moment powstania przychodu dla opłat eksploatacyjnych w CIT (zaliczki, media); 
 • Moment rozliczania korekt przychodów (w tym opłat eksploatacyjnych, sprzedanych lokali, etc.); 
 • Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych. 

2. Koszty 
 • Zasady rozliczania kosztów w czasie (koszty pośrednie, koszty bezpośrednie, moment poniesienia); 
 • Koszty zaniechanych inwestycji; 
 • Kary umowne w branży deweloperskiej i budowlanej; 
 • Solidarna odpowiedzialność; 
 • Moment rozliczenia korekty kosztów; 
 • Inne zagadnienia (reprezentacja, VAT w kosztach, niskocenne środki trwałe). 

Prelegentka:

mec. Agnieszka Binkowicz – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Od wielu lat z powodzeniem i pasją prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców, jest także wykładowcą akademickim. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pracując zarówno jako wewnętrzny doradca podatkowy w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w firmie konsultingowej Deloitte. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkowo – prawną. Jest zwolennikiem stosowania w podatkach zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego uważa, że nieodzownym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym w każdym przedsiębiorstwie są systematyczne szkolenia kadry zaangażowanej w rozliczenia podatkowe.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl